آثار قراردادهای رسمی و عادی در معاملات املاک
۳۱ شهريور ۱۳۹۷ ۱۳:۴۱
نحوه تجمیع ساختمان ها در محدوده شهری
۳۱ شهريور ۱۳۹۷ ۱۳:۳۹
سرقفلی و مسائل آن
۳۱ شهريور ۱۳۹۷ ۱۳:۳۷
نکاتی چند پیرامون قرارداد مشارکت مدنی در ساخت
۳۱ شهريور ۱۳۹۷ ۱۳:۳۵
چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و نحوه تخلیه آنها
۳۱ شهريور ۱۳۹۷ ۱۳:۳۳
مقررات حاکم هنگام عقد اجاره
۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ۱۵:۵۹
الزامات قانونی در تنظیم سند رسمی آپارتمان (2)
۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ۱۵:۵۵
الزامات قانونی در تنظیم سند رسمی آپارتمان (1)
۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ۱۵:۵۴
اهمیت اراده حقوقی بر صحت معاملات اموال غیر منقول
۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ۱۵:۵۲
اعتبار حقوقی مبایعه نامه در معاملات مسکن و مستغلات
۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ۱۵:۵۱