کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

مستند روشنا قسمت «5»

3 آذر 1398 ساعت 12:55

در این قسمت به بررسی و واکاوی چگونگی وقوع تصادف خودروها با یکدیگر(عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، ورود غیرمجاز به خیابان یک طرفه، رانندگی بدون گواهینامه، نداشتن بیمه شخص ثالث و...) و آثار حقوقی مترتب بر آن مانند دیه و مجازات های حبس می پردازد.کد مطلب: 5184

آدرس مطلب: http://www.farhangionline.ir/video/5184/مستند-روشنا-قسمت-5

معاونت فرهنگی قوه قضاییه
  http://www.farhangionline.ir