کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

بیانات رهبری در دیدار با رئیس و کارکنان قوه قضاییه

5 تير 1398 ساعت 20:10



کد مطلب: 4901

آدرس مطلب: http://www.farhangionline.ir/sound/4901/بیانات-رهبری-دیدار-رئیس-کارکنان-قوه-قضاییه

معاونت فرهنگی قوه قضاییه
  http://www.farhangionline.ir