ارسال اين مطلب به دوستان

(( نخستین جلسه شورای راهبری «هر مسجد، یک حقوقدان» ))