ارسال اين مطلب به دوستان

(( مسأله امامت همواره در کنار رسالت و نبوّت بوده است ))