ارسال اين مطلب به دوستان

(( افزایش آگاهی های حقوقی مردم از اهداف طرح هر مسجد یک حقوقدان است ))