معاونت فرهنگی قوه قضاییه 3 آذر 1398 ساعت 12:55 http://www.farhangionline.ir/video/5184/مستند-روشنا-قسمت-5 -------------------------------------------------- عنوان : مستند روشنا قسمت «5» -------------------------------------------------- در این قسمت به بررسی و واکاوی چگونگی وقوع تصادف خودروها با یکدیگر(عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، ورود غیرمجاز به خیابان یک طرفه، رانندگی بدون گواهینامه، نداشتن بیمه شخص ثالث و...) و آثار حقوقی مترتب بر آن مانند دیه و مجازات های حبس می پردازد. متن :