معاونت فرهنگی قوه قضاییه 15 مرداد 1398 ساعت 11:58 http://www.farhangionline.ir/article/4913/سوال-حقوقی -------------------------------------------------- عنوان : سوال حقوقی -------------------------------------------------- آیا با شکایت کیفری، صادر کننده چک به پرداخت وجه آن هم محکوم می شود؟ متن : به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، صادر کننده چک با شکایت کیفری به پرداخت وجه محکوم نمی شود. فقط مجازات می شود و اگر دارنده چک می خواهد از مزایای تعقیب کیفری بهره مند شود، می تواند مدارک و اسناد خود را با تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه کیفری تسلیم نماید و دادگاه کیفری ضمن صدور حکم به مجازات متهم او را به پرداخت وجه چک نیز محکوم می کند.