معاونت فرهنگی قوه قضاییه 3 آذر 1398 ساعت 12:54 http://www.farhangionline.ir/video/5183/مستند-روشنا-قسمت-4 -------------------------------------------------- عنوان : مستند روشنا قسمت «4» -------------------------------------------------- در این قسمت به بررسی و واکاوی پدیده کلاهبرداری در خصوص چک و سفته، تبعات صدور چک بلامحل و اشتباهات اشخاص در خصوص صدور چک پرداخته شده است. متن :