امور فرهنگی قوه قضاییه 18 تير 1398 ساعت 11:17 http://www.farhangionline.ir/article/4823/مطالبه-وجه-چک-طریق-طرح-دعوی-حقوقی-چگونه -------------------------------------------------- عنوان : مطالبه وجه چک از طریق طرح دعوی حقوقی چگونه است؟ -------------------------------------------------- برابر قانون تجارت چک باید به محض ارائه کارسازی شود و پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد اما درعمل شاهد آن هستیم که مردم در جامعه از چک به عنوان وسیله کسب اعتبار استفاده می کنند و معمولاً چک ها وعده دار هستند. پس از آنکه دارنده چک به بانک مراجعه کرد و به علت کسر موجودی یا فقدان موجودی از بانک گواهی عدم پراخت دریافت کرد می تواند با تقدیم دادخواست مطالبه علیه صادر کننده چک و نیز کسانی که چک را پشت نویسی کردند اقامه دعوی کنند. متن : به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، در دعاوی حقوقی صادر کننده و ظهرنویس ها (کسانیکه چک را پشت نویسی کرده اند) دارای مسؤولیت تضامنی اند یعنی هر یک از آن در قبال کل مبلغ چک مسؤولیت دارند و دارنده چک مختار است به همه آنان یا یکی از آنان مراجعه کند. لازم بذکر است در صورتیکه در حساب کسر موجودی باشد، دارنده چک با ارائه اصل آن به بانک و تصریح باینکه چه میزان دریافت داشته است می تواند میزان موجودی را دریافت کند و نسبت به مازاد، از بانک گواهی بگیرد که همین گواهی جانشین چک خواهد شد. از طرف دیگر، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و ممکن است به صرف امضای پشت آن به دیگری منتقل شود. بنابراین هنگامی که صادر کننده چک با خط کشیدن روی کلمه حواله کرد قلم می زند حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده سلب می نماید دریافت کننده چک هم با قبول چک با این وضعیت حق انتقال چک را به دیگری از خودش سلب کرده، لذا در صورت انتقال به دیگری بانک می تواند از پرداخت وجه آن به شخص ثالث خودداری کند. پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک، دارنده چک با تنظیم دادخواست به دادگاه حقوقی مراجعه می کند و پس از ثبت دادخواست زمان تشکیل جلسه دادرسی به وی ابلاغ می شود. برای رسیدگی به این دعوی اصولاً دادگاه محل اقامت خوانده دعوی صلاحیت دارد. اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید پرداخت شود دارنده چک باید ظرف 15 روز از تاریخ صدور، وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف 45 روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود و الا دارنده چک نمی تواند دیگر وجه آن را از ظهرنویس مطالبه نمايد. بلکه فقط صادر کننده چک مسؤولیت پرداخت وجه چک را خواهد داشت و دارنده چک نمی تواند از مزایای مسؤوليت تضامنی صادر کننده و ظهرنویس استفاده کند. سایر حمایت های قانونی با هدف پیشگیری از صدور چک بلا محل و حسن استفاده از چک، و بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی اطلاعات مربوط به هر برگه چک برگشتی تا 7 سال در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی باقی خواهد ماند. در قانون قبل برای هر فقره چک برگشتی تنها 6 ماه بود. هم چنین در شرایط حاضر، دارنده می تواند از طریق دفاتر خدمات قضایی در تهران، و با مراجعه به دادگستری در شهرستان ها، با تقدیم دادخواست و رعایت تشریفاتی دعوای مطالبه مطرح نماید. از ویژگی های طرح دعوی حقوقی در مراجع دادگستری این است که به لحاظ این که چک در حکم اسناد لازم الاجراست، علاوه بر عدم نیاز به پرداخت خسارت احتمالی می توان تقاضای تأمین خواسته، یعنی توقیف اموال خوانده با هدف جلوگیری از نقل و انتقال آنها کرد، و به دنبال قطعیت حکم با حصول شرایطی، محکوم به زندان اعزام می شود.