معاونت فرهنگی قوه قضاییه 3 آذر 1398 ساعت 13:15 http://www.farhangionline.ir/video/5192/مستند-روشنا-قسمت-13 -------------------------------------------------- عنوان : مستند روشنا قسمت «13» -------------------------------------------------- در این قسمت به بررسی پدیده نزاع و درگیری و قوانین جزایی مرتبط با آن می پردازد. متن :