معاونت فرهنگی قوه قضاییه 3 آذر 1398 ساعت 13:14 http://www.farhangionline.ir/video/5191/مستند-روشنا-قسمت-12 -------------------------------------------------- عنوان : مستند روشنا قسمت «12» -------------------------------------------------- در این قسمت به بررسی مبحث نفقه و قوانین مرتبط با آن می پردازد. متن :