امور فرهنگی قوه قضاییه 25 خرداد 1399 ساعت 13:10 http://www.farhangionline.ir/gallery/5605/2/مراسم-تودیع-معارفه-معاونین-قضایی-منابع-انسانی-امور-فرهنگی-همچنین-رئیس-مرکز-توسعه-حل-اختلاف-قوه-قضاییه -------------------------------------------------- عنوان : مراسم تودیع و معارفه معاونین قضایی، منابع انسانی و امور فرهنگی و همچنین رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه -------------------------------------------------- متن :