معاونت فرهنگی قوه قضاییه 7 مهر 1398 ساعت 15:20 http://www.farhangionline.ir/gallery/5047/2/نخستین-جلسه-شورای-راهبری-مسجد-یک-حقوقدان -------------------------------------------------- عنوان : نخستین جلسه شورای راهبری «هر مسجد، یک حقوقدان» -------------------------------------------------- متن :