معاونت فرهنگی قوه قضاییه 8 آبان 1398 ساعت 8:55 http://www.farhangionline.ir/article/5128/سهم-وراث-طبقه-سوم-ارث-چگونه-محاسبه-می-شود -------------------------------------------------- عنوان : سهم وراث طبقه سوم از ارث چگونه محاسبه می شود؟ -------------------------------------------------- در صورتی که از بستگان طبقه اول و طبقه دوم میت کسی وجود نداشته باشد؛ وراث طبقه سوم، در اثر فوت آقای الف مالک ترکه می شوند. متن : به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، این بستگان عبارتند از : عمو، عمه، خاله، دایی و فرزندان آنان. (البته مقصود از عمو و عمه و ... هم عمو و عمه و ... متوفی و هم عمو و عمه و ... پدربزرگ و مادر بزرگ متوفی است و این در صورتی است که عمو و عمه و ... متوفی در زمان مرگ او زنده نباشند والا آنها مانع ارث بردن عمو و عمه و ... پدربزرگ و مادربزرگ متوفی هستند.) همان طور که در موارد قبل اشاره کردیم، در هر طبقه درجاتی داریم. بدین نحو که درجات نزدیک تر به میت مانع از ارث بردن درجات دورتر هستند و در صورت نبودن درجات نزدیک تر، درجات دورتر جانشین آنها می شوند. از این رو در طبقه سوم نیز هرگاه هیچ یک از عمو و عمه و دایی و خاله متوفی موجود نباشند اولاد آنان به جانشینی آنها ارث می برند و سهم آنان همانند سهم والدینشان خواهد بود. فقط یک استثنا در این طبقه وجود دارد و آن تقدم پسر عموی پدری و مادری بر عموی پدری است.