معاونت فرهنگی قوه قضاییه 30 آذر 1398 ساعت 13:18 http://www.farhangionline.ir/gallery/5280/2/نشست-معاونین-فرهنگی-دادگستری-های-سراسر-کشور-27-09-1398 -------------------------------------------------- عنوان : نشست معاونین فرهنگی دادگستری های سراسر کشور (27-09-1398) -------------------------------------------------- متن :