معاونت فرهنگی قوه قضاییه 5 تير 1398 ساعت 20:10 http://www.farhangionline.ir/sound/4901/بیانات-رهبری-دیدار-رئیس-کارکنان-قوه-قضاییه -------------------------------------------------- عنوان : بیانات رهبری در دیدار با رئیس و کارکنان قوه قضاییه -------------------------------------------------- متن :