معاونت فرهنگی قوه قضاییه 3 آذر 1398 ساعت 13:09 http://www.farhangionline.ir/video/5189/مستند-روشنا-قسمت-10 -------------------------------------------------- عنوان : مستند روشنا قسمت «10» -------------------------------------------------- در این قسمت به بررسی پدیده کارچاق کنی و قوانین جزایی مرتبط با آن می پردازد. متن :