معاونت فرهنگی قوه قضاییه 4 شهريور 1398 ساعت 12:26 http://www.farhangionline.ir/news/4981/استقبال-مطبوعات-رسانه-طرح-کشوری-رسم-ابرار -------------------------------------------------- عنوان : استقبال مطبوعات و رسانه ها از طرح کشوری "رسم ابرار" -------------------------------------------------- دومین روز از اجرای طرح کشوری "رسم ابرار" با استقبال چشمگیر رسانه ها و مطبوعات روبرو شد. متن : به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه قضاییه، در دومین روز از اجرای طرح کشوری ابرار که اختصاص به واریز هزینه افطاری روزه داران به حساب کمیته امداد امام خیمنی جهت اطعام یتیمان دارد با استقبال رسانه ها و مطبوعات روبرو شده است. گفتنی است طرح کشوری "رسم ابرار" با اقتداء به سیره امام علی (ع) و خانواده گرامیشان در روزهای 3، 4 و 5 شهریورماه با گرفتن روزه و پرداخت هزینه افطاری به مسکینان، یتیمان و آزادی زندانیان در حال برگزاری است. 222