معاونت فرهنگی قوه قضاییه 3 آذر 1398 ساعت 13:07 http://www.farhangionline.ir/video/5188/مستند-روشنا-قسمت-9 -------------------------------------------------- عنوان : مستند روشنا قسمت «9» -------------------------------------------------- در این قسمت به بررسی پدیده بکارگیری اتباع بیگانه(فاقد مجوز کار و اقامت) و قوانین مرتبط با آن می پردازد. متن :