کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

نخستین جلسه شورای راهبری «هر مسجد، یک حقوقدان»

7 مهر 1398 ساعت 15:20کد مطلب: 5047

آدرس مطلب: http://www.farhangionline.ir/gallery/5047/2/نخستین-جلسه-شورای-راهبری-مسجد-یک-حقوقدان

معاونت فرهنگی قوه قضاییه
  http://www.farhangionline.ir