کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

دیدار کارآموزان دوره آموزشی تربیت مربی اخلاق سازمانی سراسر کشور با رئیس قوه قضائیه

1 اسفند 1395 ساعت 17:26کد مطلب: 2543

آدرس مطلب: http://www.farhangionline.ir/gallery/2543/2/دیدار-کارآموزان-دوره-آموزشی-تربیت-مربی-اخلاق-سازمانی-سراسر-کشور-رئیس-قوه-قضائیه

امور فرهنگی قوه قضاییه
  http://www.farhangionline.ir