۰

سوال حقوقی

تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۰
سوال حقوقی
به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، انفصال از خدمت به معني منع از اشتغال بكار است و به دو قسم موقت و دائم تقسیم می‎شود. برابر بند "د" ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 1372 انفصال موقت از يك ماه تا يكسال است. انفصال دائم از خدمات دولتي برابر بند"ك" ماده 9 قانون ياد شده بصورت دائمی که در فرض قطعي شدن محكوم عليه دیگر مجاز به اشتغال در خدمات دولتی نمي باشد. اين دو نوع انفصال از آراي قابل پژوهش در مرحله بدوی است و محكوم عليه حق دارد ظرف مدت 30 روز پس از ابلاغ به آن اعتراض نموده و مجدداً در مرحله تجديد نظر مورد رسيدگي قرار گيرد. چنانچه اين آراء در مرحله تجديد نظر صادر شود قطعی و لازم الاجرا است و پس از ابلاغ به اجرا در مي آيد و محكوم عليه در صورت اعتراض می‎تواند در مهلت قانوني به ديوان عدالت اداري شكايت كند.
شایان توجه است که در صورتي كه فردي به استناد آراي هيات ها و مراجع قضايي به مجازات انفصال موقت محكوم شده باشد، با توجه به استقلال رأي هيات هاي رسيدگی به تخلفات اداري نسبت به مراجع قضائی و لازم الاجرا بودن احكام قطعی هر دو مرجع، مجازات انفصال موقت هر دو مرجع از تاريخ ابلاغ تا انتهاي مدت اعمال آن لازم الاجرا است. اگرچه قسمتي از مجازات انفصال موقت هر دو مرجع با يكديگر هم پوشانی و تداخل داشته باشد.
 
کد مطلب : ۴۹۵۳
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

منشورات