کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

سوال حقوقی

15 مرداد 1398 ساعت 11:58

آیا با شکایت کیفری، صادر کننده چک به پرداخت وجه آن هم محکوم می شود؟


به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، صادر کننده چک با شکایت کیفری به پرداخت وجه محکوم نمی شود. فقط مجازات می شود و اگر دارنده چک می خواهد از مزایای تعقیب کیفری بهره مند شود، می تواند مدارک و اسناد خود را با تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه کیفری تسلیم نماید و دادگاه کیفری ضمن صدور حکم به مجازات متهم او را به پرداخت وجه چک نیز محکوم می کند.
 


کد مطلب: 4913

آدرس مطلب: http://www.farhangionline.ir/article/4913/سوال-حقوقی

معاونت فرهنگی قوه قضاییه
  http://www.farhangionline.ir