۱

انواع اعاده دادرسی کدام است؟

تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۴ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۶
انواع اعاده دادرسی کدام است؟
به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، طرق عادی شکایت از آرائی که قطعی نشده در قالب تجدید‎نظر و واخواهی است. لیکن اعاده دادرسی یک طریق فوق‎العاده ای است که حتی پس از قطعیت حکم در جهت جلوگیری از تضییع حقوق معترض، پیش بینی شده و به اعاده دادرسی اصلی و تبعی تقسیم می‎شود. بر اساس ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی؛ اعاده دادرسي بر دو قسم است:
 ‌الف - اصلي كه عبارتست از اين است كه متقاضي اعاده دادرسي به‌ طور مستقل آن را درخواست نمايد.
ب - طاري كه عبارتست از اين است كه در اثناي يك دادرسي حكمي به‌عنوان دليل ارائه شود و كسي كه حكم يادشده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن ‌درخواست اعاده دادرسي نمايد. بنابراین اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‌‎شود.
مانند اینکه، در پرونده ای که خواهان آقای "الف"، و خوانده  آقای "ب" است، خواهان اقدام به طرح دعوایی به خواسته الزام به تحویل مبیع یعنی یک دستگاه تاکسی در شعبه 8 حقوقی مراغه می کند. در نتیجه محکومیت شخص خوانده، بعد از صدور حکم آقای "الف" دوباره در شعبه 12 حقوقی مراغه طرح دعوایی بر علیه آقای "ب" به خواسته محکومیت به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف می کند. آقای "ب" به حکم صادره شعبه 8 حقوقی اعتراض می کند. بدیهی است چون خواسته جدیدی از ناحیه خواهان آقای "الف"مطرح شده دادگاه مکلف به رسیدگی می باشد. در این اثنا خوانده یعنی آقای "ب" در صدد است به دلیل مثلاً عدم حضور آقای "الف" در هیچ جلسه دادرسی، بی اعتباری رأی شعبه 8 را ثابت نماید. در اینجا دادخواست وی باید به شعبه 12 تحویل شود تا شعبه رسیدگی کننده پس از دریافت آن را برای رسیدگی مجدد به شعبه 8 بفرستد.
در حالیکه در اعاده دادرسی اصلی پرونده‎ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود. در واقع اعاده دادرسی اصلی به این نحو است که شخصی که حکمی علیه وی صادر شده است نسبت به آن درخواست رسیدگی مجدد می نماید. این شخص لاجرم باید از اصحاب پرونده ای باشد که طی آن حکم مورد درخواست اعاده صادر شده است. البته این خصیصه ویژه اعاده اصلی نیست. بلکه در اعاده تبعی نیز تنها محکوم علیه حکم مورد اعتراض می تواند درخواست اعاده نماید.
کد مطلب : ۴۸۴۲
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما