۰

سير پرونده یک تصادف منجر به قتل غیر عمد در دادسرا چگونه است؟

تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۱۱
سير پرونده یک تصادف منجر به قتل غیر عمد در دادسرا چگونه است؟
به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، آقاي الف. فرزند... در تاريخ 1382/03/07 برابر با 28 رجب 1424 قمري با يك دستگاه اتومبيل پيكان در جاده شميران با يك نفر موتورسوار به نام خ. تصادف می كند كه در اين حادثه خ. در دم جان مي سپارد. نامبرده فاقد گواهی نامه لازم براي راندن موتور بود و تنها ورثه‌اش پدر اوست كه 50 سال سن دارد.
اینک می خواهيم بررسي كنيم كه راننده پيكان و پدر الف و قضات دادسرا و دادگاه چه حقوق و تكاليفی داشته و براي انجام صحيح وظايف خود از چه روش هايی بايد استفاده كنند.
سير پرونده:
1ـ اين جرم از جمله جرايم غيرقابل گذشت است و نياز به شكايت شاكی ندارد. از اين رو به محض وقوع جرم، ضابطين دادگستری (مأمورين انتظامی) شرحی از آنچه را كه اتفاق افتاده به دادستان گزارش مي‌كنند.
2ـ براي تكميل پرونده بايد جسد متوفي به پزشك قانوني فرستاده شود تا علت مرگ مشخص شود. چه بسا متوفی قبل از وقوع حادثه به علت ديگري مرده باشد.
3ـ بايد مشخص شود كه چه كسی در حادثه مقصر است. براي اين كار لازم است تا ابتدا علت تامّه (نهايي) وقوع حادثه مشخص شود. معمولاً افسران كاردان فنی و كارشناس در امور تصادفات با بازديد صحنه تصادف و آثار و علائم به جا مانده از آن، نسبت به تعيين علت تامّه وقوع حادثه با ترسيم كروكی اقدام می كنند و قاضي بايد از مفاد اين نظريه، كارشناسی مطلع گردد تا چنانچه آن را مطابق اوضاع و احوال موجود در پرونده نيافت و يا براي او اقناع وجدانی حاصل نكرد یعنی قانع نشد، كارشناس را براي اخذ توضيح و تكميل نظريه احضار كند يا اصلاً موضوع را به هيأت سه نفره از كارشناسان ارجاع دهد.
4ـ معمولاً باور عمومی آن است كه نداشتن گواهی نامه موجب مي‌ِشود تا راننده مقصر شناخته شود. حال آنكه صرف نداشتن گواهی نامه به معني مقصر بودن در حادثه نيست. نداشتن گواهی نامه لازم براي رانندگی خود اتهام جداگانه‌ای است كه دارای مجازات مخصوص خودش می باشد.
5ـ اگر هر يك از طرفين نسبت به نظر كارشناس اعتراض داشته باشند، می توانند مراتب را به مراجع قضايی اعلام كنند تا چنانچه قاضی مربوطه رسيدگي به اعتراض را در كشف واقعيت مؤثر دانست، موضوع را به هيأت كارشناسان ارجاع كند. چه بسا در مرحله دوم هيأت سه نفره نظري ابراز كند كه مستلزم آن باشد، موضوع به هيأت پنج نفره از كارشناسان ارجاع گردد.
6ـ با فرض اينكه در اين پرونده علت وقوع حادثه بی احتياطی از جانب راننده پيكان تشخيص داده شود، مأمورين انتظامی بايد پرونده را به همراه او سريعاً نزد دادستان ارسال كنند. مأمورين انتظامی نمی‎توانند هيچ شخصي را بيش از 24 ساعت در توقيف نگه داشته باشند. ارتكاب چنين تخلفی موجب اعمال مجازات براي آنان است.
7ـ دادستان پس از مطالعه پرونده میتواند شخصاً به آن رسيدگی كند يا اينكه آن را به يكی از دادياران يا بازپرس ارجاع دهد.
8ـ داديار يا بازپرس در صورتی كه پرونده ناقص باشد، دستورات لازم را براي تكميل پرونده می دهد. اگر پرونده كامل بود و به بيان ديگر دلايل براي تفهيم اتهام كافي بود، در گام اول در برخورد با متهم موضوع اتهام را با دلايل آن و به نحو روشن به او تفهيم می كند و سپس براي تضمين حضور به موقع او نزد مراجع قضايی از او تأمين مناسب اخذ نمايد. بر خلاف مقررات قبلی، در صورتیکه تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگری مانند بیمه شخص ثالث امکان پذیر باشد، دیگر نمی توان قرار کفالت یا وثیقه صادر کرد.
9ـ متهم و شاكی حق دارند به نظريه اهل خبره و كارشناس بطور مستدل اعتراض كنند. اگر مقام قضايی رسيدگي به آن اعتراض را در كشف حقيقت مؤثر ديد، دستور لازم را براي تكميل نظريه كارشناسي (با اخذ توضيح از همان كارشناس) صادر مي‌كند يا با ارجاع امر به هيأت كارشناسان به آن اعتراض رسيدگی می كند.
10ـ اگر اولياي دم در حوزه قضايی محل وقوع جرم اقامت داشته باشند، مقام قضايی از آنان تحقيق می كند و اگر در حوزه قضايی ديگری اقامت داشته باشند، اين امر با اعطای نيابت قضايی صورت مي‌گيرد.
11ـ براي اثبات رابطه وراثت، نياز است كه گواهی انحصار وراثت دريافت شود ولي در مرحله تحقيقات مقدماتی در دادرسی ارائه شناسنامه به مقام قضايی به تنهايی كافي است. در حالي كه براي وصول ديه اخذ گواهی انحصار وراثت از دادگاه ضروری است.
12ـ پس از تكميل پرونده و اخذ آخرين دفاع از متهم در مرحله تحقيقات مقدماتی، اگر قاضی تحقيق معتقد باشد متهم مرتكب جرم شده، با صدور قرار جلب دادرسی نظر دادستان را كسب مي‌‌كند. اگر دادستان نيز با او هم‌ عقيده باشد، با تنظيم كيفرخواست از دادگاه صالح تقاضاي اعمال مجازات براي متهم می كند. دادگاه نيز پس از تعيين وقت محاكمه، از طرفين دعوی و دادستان دعوت مي‌كند. در اين جلسه دادگاه به كيفرخواست، شكايت شاكي و مدافعات متهم می پردازد و اگر متهم را گناهكار تشخيص داد، حكم به محكوميت او صادر مي‌كند، والا او را از اتهام وارده تبرئه می كند. در هر حال حكم دادگاه قابل تجديدنظر است و دادگاه تجديدنظر استانی كه دادگاه صادركننده حكم در حوزه آن قرار دارد، مرجع رسيدگی به اين تجديدنظرخواهی است. مهلت تجديدنظر از حكم دادگاه 20 روز پس از تاريخ ابلاغ حكم است. در صورت عدم تجديدنظرخواهی از حكم با تأييد حكم پس از تجديدنظرخواهی و قطعيت آن، حكم قابل اجرا است.
13ـ مجازات اين جرم شش ماه تا سه سال حبس است. ولی در مورد ديه، متهم دو سال قمری از زمان وقوع جرم فرصت دارد تا آن را پرداخت كند، لیکن پرداخت کننده باید ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد. ملاك تعيين نرخ ديه، زمان اجرای حكم است. اگر اتومبيل بيمه باشد با معرفی واحد اجرای احكام (دادسرا) هر دو نفر به شركت بيمه مراجعه و مبلغ ديه را دريافت می كنند.
کد مطلب : ۴۷۵۴
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما