۰

سوال حقوقی

تاریخ انتشار
سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۰
سوال حقوقی
به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، تجار و بازرگانان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با حصول شرایط ذیل ورشکسته اعلام می شوند:
1) ورشکستگی در صورتی است که بازرگان، تاجر یا شرکت تجارتی باشد. پس با توجه به تعریف تاجر و شرکت تجارتی نمی توان افراد عادی یا سازمان های غیر تجاری را ورشکسته دانست. بنابراین پرسنل، خدمه یا شاگرد تاجر اگر هم معاملات تجارتی انجام دهند مشمول ورشکستگی نخواهند بود. همچنین مدیر شرکت چون به حساب خود تجارت نمی کند بر اثر ورشکستگی شرکت، ورشکسته تلقی نخواهد شد.
2) داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت یکی دیگر از شرایط ورشکستگی است، بنابراین اگر اشخاص محجور معاملات تجارتی انجام دهند و در پرداخت دیون ناتوان گردند، ورشکسته محسوب نخواهند شد.
3) تعلق ورشکستگی به اعمال تجارتی است. بنابراین اگر کسی که شغل دیگری غیر از تجارت دارد به معاملات تجارتی هم بپردازد، از این حیث مشمول مقررات ورشکستگی خواهد بود.
4) دیون تاجر باید مربوط به معاملات تجارتی باشد بنابراین دیون غیر تجارتی مستلزم توقف نیست مگر اینکه اختلال در امور تجارتی ایجاد نماید و رفع آن مقدور نباشد.
5) عدم پرداخت یک یا چند دین در نتیجه ناتوانی ازتأدیه آنها باشد در غیر اینصورت صرف عدم پرداخت مانند نکول براتی، مستلزم ورشکستگی نخواهد بود.
6) لازم نیست دارایی تاجر کمتر از بدهی وی باشد بلکه اگر نتواند بدهی خود را بپردارد ورشکسته است. چه ممکن است تاجر به دارایی خود دسترسی نداشته یا نقدینگی کافی یا کالای قابل فروش نداشته باشد و نتواند بدهی های خود را بپردازد. به عبارت دیگر استطاعت تأثیری در امرتوقف ندارد بلکه ملاک آن وقفه در پرداخت دیون است، گرچه کمتر از دارایی تاجر باشد.
 
کد مطلب : ۴۷۲۹
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما