۰

تعریف اسرار تجاری چیست؟

تاریخ انتشار
شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۸
تعریف اسرار تجاری چیست؟
به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، اسرار تجاري به هر نوع اطلاعات ارزشمندي اطلاق می شود که داراي ارزش مستقل اقتصادي باشد، بدون آن که در نزد عموم مورد شناسایي واقع شده باشد. با این توصیف شامل هر نوع اطلاعات مانند فرمول شیمیایی تولید نوشابه، الگو و نظریه ایی است به صاحب خود امتیاز رقابتی در بازارهاي تجاري اعطا می کند و اتکاء به این اطلاعات به دارنده آن قدرت رقابت بیشتری در عرصه فعالیت های تجاري می دهد. دایره این موضوع گاهی مواردی از قبیل اختراع جدید بدون آنکه هنوز تقاضاي ثبت آن شده باشد، استراتژي هاي بازار، تکنیک هاي تولید و مجموعه دستورات کامپیوتري را نیز در بر می گیرد. حتی بعضاً شامل فهرست هاي مشتریان و همچنین طرح ایجاد و خط تولید جدید، اعم اینکه از طريق صحیح یا نا صحیح مانند سرقت، بدست آید، می شود.
آثار کیفری در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین
طبق قانون مجازات اسلامی، پزشکان، جراحان، ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه‌شان محرم اسرار می‌شوند هرگاه درغیر موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و 500 هزار ریال تا 6 میلیون ریال محکوم می‌شوند.
قانونگذار در ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، پزشکان و ماما‌ها را رازداران حرفه‌ای معرفی کرده است که البته به این گروه می‌توان وکلا و قضات را هم اضافه کرد.
پر واضح است که ما نمی توانیم هر گونه اطلاعاتی را جزو اسرار تجاري محسوب کنیم، لیکن از آنجاییکه ملاک قابل مجازات بودن افشای اسرار جنبه عمومی این عمل است، هر شغل و حرفه‌ای را که موجب اعتماد به آنها شده را در بر می گیرد. بنابراین از جمله موارد آن، اسراری است که افرادی به مناسبت شغل و حرفه خود به آن ها پی می برند و این اطلاعات باید صرف نظر از سري بودنشان، داراي ارزش اقتصادي مستقل نیز باشند. بدین ترتیب اگر کسانی مانند پرسنل فنی شرکتی که به مناسبت شغل خود به اسراری پی می برند، مشمول ماده 648 خواهند شد. زیرا در ماده مزبور گفته شده: «و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند»، که یک اصل کلی به دست می آید و آن عبارت است از اینکه برای حفظ ارزش اعتماد عمومی در مراودات اقتصادی بتوان این دست افراد را مشمول ماده دانست.
همچنین در خصوص سوء استفاده از برندها و علایم تجاری ثبت شده، ضمن اینکه مطابق ماده 41 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب سال 1386 هر ذی‌نفعی می‌تواند از دادگاه ابطال استفاده از علامت ثبت را درخواست نماید، حسب ماده 61 قانون مذکور هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که نقض حقوق به شمار آید یا طبق آن عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم می‌شود.
کد مطلب : ۴۵۸۶
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما