۰
حقوق گام به گام شماره 75

نقش تأمین دلیل در ملک اجاره ای

تاریخ انتشار
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۲
نقش تأمین دلیل در ملک اجاره ای
تأمین دلیل چیست؟
در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوی یا دیگری است با مشکل مواجه خواهد شد، می توانند اقدام به تحصیل تأمین دلیل نمایند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه، جمع آوری و صورت برداری از این گونه دلایل است. گاهی ممکن است در طول رسیدگی به پرونده امکان دسترسی به دلایل و مدارک نباشد و موجب تضرر طرف مقابل فراهم گردد یا فاصله زمانی وقوع حادثه تا رسیدگی به پرونده باعث شود حقی از طرفین پرونده زایل شود، لذا قبل از طرح دعوی ضمن اقدام فوری می توان از شورای حل اختلاف درخواست نمود تا حسب مورد جهت ملاحظه و صورت برداری وضع موجود یا انجام کارشناسی و تحقیق از مطلعین و غیره اقدام گردد و متعاقباً تأمین دلیل انجام شده به عنوان دلیل در مرجعی که اصل دعوی در آن مطرح می شود ارائه گردد. بطور نمونه وقتی به هر دلیلی پس از اتمام قرارداد، مستأجر منزل مسکونی را تخلیه و موجر حاضر به پذیرش نباشد مستأجر می تواند به شورای حل اختلاف محل سکونت خود مراجعه و درخواست تأمین دلیل در زمینه تحویل کلید بنماید.

درخواست تأمین دلیل
درخواست تأمین دلیل می تواند در فرم های چاپی دادخواست یا در کاغذ عادی یا حتی بصورت شفاهی در شواری حل اختلاف طرح شود در صورتی که درخواست کننده تأمین دلیل سواد کافی نداشته باشد و بصورت شفاهی درخواست می نماید. در این موارد شورا وظیفه دارد آن را صورتجلسه نماید و در این درخواست ممکن است چند نکته همزمان از شورا تقاضا شود و به صورت یکجا مطرح گردد. به طور مثال زمان تحویل کلید، صورت برداری، ثبت وضع موجود ساختمان و تهیه گزارش هنگام تحویل و... نیز خواسته شود.
پرسش: آیا در اجرای قرار تأمین دلیل می توان طرف مقابل را مکلف به انجام امر و یا خودداری از انجام امری نمود؟
پاسخ: جواب منفی است زیرا همان طور که گفته شد، مقصود از تأمین دلیل تنها صورت برداری و حفظ دلایل است و اقداماتی که در سوال مطرح شده است باید از طریق دستور موقت و تأمین خواسته انجام شود.
پرسش: در صورتی که مؤجر از گرفتن کلید پس از تخلیه محل اجاره امتناع ورزد چه باید کرد؟
پاسخ: در این صورت مستأجر می تواند ضمن درخواست تأمین دلیل به شورای حل اختلاف کلید محل اجاره را به دفتر شورای حل اختلاف تحویل دهد و همین امر صورتجلسه گردد که در مورخه ../.../... کلید محل اجاره توسط مستأجر تحویل دفتر شورای حل اختلاف شده است. البته می بایست مراتب امتناع مؤجر از گرفتن کلید نیز از وی تحقیق و صورتجلسه گردد و مراتب توسط مدیر دفتر شورای حل اختلاف تأیید گردد که همین امر می تواند در صورت نیاز به آن استناد گردد و به مرجع قانونی رسیدگی کننده ارائه شود.
پرسش: اگر مهلت اجاره منقضی شود و مستاجر آپارتمان را رها کرده و تخلیه نکند، تکلیف چیست؟
پاسخ: مالک می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف محل ملک ضمن تأمین دلیل و اعزام کارشناس به محل استحقاق دریافت اجرت المثل ایامی را که مستأجر از استرداد کلید خودداری کرده، مطالبه نماید. به دلیل اینکه تصرف وی بدون اذن مالک بوده و عدم تحویل کلید به منزله تصرف است، ولو اینکه از آپارتمان استیفاء منافع و استفاده ای نداشته باشد.
 
فایل های مرتبط
کد مطلب : ۳۸۶۶
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما