۰
حقوق گام به گام شماره 73

دادخواست اولین گام دادرسی حقوقی

تاریخ انتشار
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۱
دادخواست اولین گام دادرسی حقوقی
دادخواست به دفتر دادگاه بدوی و در نقاطی که چندین شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد. پس از اينكه مراحل شكلي پرونده یعنی تكميل فرم دادخواست، برابر اصل نمودن اوراق پيوست دادخواست، پرداخت هزينه دادرسي  تكميل شد، براي ثبت در شعبه و تعيين وقت رسيدگي وقت دادرسي آماده مي شود. متعاقباً وقت دادرسي (ساعت، روز، ماه و سال) به طرفين دعوي ابلاغ خواهد شد.
نكته قابل اهميت در اين است كه به موجب قانون نبايد فاصله بين ابلاغ اخطاريه دادگاه و وقت دادرسي براي افراد مقيم ايرا ن كمتر از پنج باشد. اگر اين مورد اتفاق افتاد حتماً باید به اطلاع دادگاه برسد، زيرا تدارک دفاع نیاز به زمان دارد که مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

ویژگی های دادخواست
در هر دعوای حقوقی اولین گام تکمیل برگ دادخواست است، که از محل فروش اوراق قضایی واقع در تمامی دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی سراسر كشور، قابل تهیه می باشد. در برگ دادخواست مطالبات خواهان از طرف مقابل به اطلاع دادگاه رسانده می‌شود. از آنجایی که بموجب قانون دادگاه تکلیف دارد صرفاً در چارچوب مراتب مندرج در دادخواست اتخاذ تصمیم یا اقدام به صدور حکم یا قرار نماید، لذا تکمیل آن به منزله شناسنامه دعوی است و بسیاری از تصمیم‌های دادگاه به نکاتی وابسته است که در متن دادخواست ذکر شده است. چنانچه این اطلاعات دقیق و کامل باشد رسیدن به نتیجه بسیار ساده‌تر خواهد بود. اما اگر در نوشتن اطلاعات دادخواست سهل انگاری شود ممکن است دعوی رد شود و تمامی هزینه‌هایی که برای دادخواست پرداخت شده از بین برود.
دعاوي از جهات مختلف طبقه بندي شده که دعواي حقوقي و دعواي کيفري مهمترين تقسیم بندي آن است. چنانکه در نوشتار مستقلی اشاره شد، دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن مجازات تعیین شده است ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی در نظر نمی‌گیرد و فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفی ملزم می‌سازد. گرچه شکایت کیفری نیز دارای فرم است ولی بعضاً در هر کاغذی می توان به مرجع قضایی ارائه داد ولی شکایت حقوقی حتماً باید در برگ مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود در غیر این صورت مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
در خصوص نحوه تکمیل دادخواست باید گوشزد نمود هر دادخواستی دارای چند ستون می باشد، که در ستون اولی آن، نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان و نیز آدرس دقیق و قابل ابلاغ درج می گردد، و الا در صورت نقص رد خواهد شد. در صورتي که هر يک از اصحاب دعوي عنوان قيم، متولي، وصي، مديريت شرکت و امثال آن را داشته باشد، بايد تصريح شود.
در حال حاضر در تهران کلیه دادخواست ها اعم از مرحله بدوی و تجدید نظر از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی تنظیم و ثبت می‌شود. سپس از طریق پیامک به طرفین دعوا اطلاع داده می‌شود که با مراجعه به مراجع قضایی از آن آگاه شوند. البته این امر به معنی ابلاغ نیست، زیرا ابلاغ باید الزاماً به صورت كاغذی و طی تشریفات قانونی مربوطه و توسط مأمور ابلاغ صورت گیرد.
در ستون دوم ضمن ذکر نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خوانده نگاشته می شود، لیکن در مورد آدرس وی دو حالت وجود دارد اگر موجود باشد، در برگ دادخواست وارد می‌گردد و در غیر این صورت آدرس، مجهول‌المكان اعلام می‌شود که با اخذ فیش به مبلغ هیجده هزار تومان از بانک ملی، توسط دفتر دادگاه یكبار در روزنامه کثیرالانتشار آگهی ‌می‌شود. بدیهی است چنانچه خوانده مراجعه‌ای نداشته باشد دادگاه حکم غیابی صادر می‌کند، که متعاقباً محکوم حق واخواهی خواهد داشت.
طبق قانون آیین دادرسی مدنی بعد از ثبت دادخواست، در صورتی كه دادخواست ناقص باشد دو روز فرصت رفع نقص وجود دارد و پس از رفع نقص، دادخواست روند عادی را طی می‌كند. اما اگر رفع نقص نشود قرار رد دادخواست توسط دفتر دادگاه صادر و ابلاغ می‌شود كه در این صورت تا 10 روز فرصت اعتراض به همان دادگاه وجود دارد، در غیر این صورت سابقه بایگانی می‌شود. به علاوه در صورتی كه دادخواست توسط وكیل تقدیم شود مشخصات وی نیز باید در ستون سوم درج شده و یک نسخه از قرارداد تنظیمی با موکل که دارای تمبر قانونی است نیز، ضمیمه شود.
ستون بعدی مربوط به تعیین خواسته و بهای آن است که باید در دادخواست مشخص شود که خواسته مالی یا غیرمالی است، مگر آنكه تعیین بها ممكن نباشد یا خواسته مالی نباشد. به عبارت دیگر، خواسته که به آن مدعی‌به نیز گفته می شود، تعهدات یا مواردی است كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه آن می‌داند. بطور مثال در خواسته مالی زنی که مهریه را حق خود می‌داند در قسمت خواسته باید تعداد سکه‌ها را قید کند یا در خواسته غیر‌مالی مردی که همسرش از خانه بدون اجازه وی خارج شده، باید در قسمت خواسته الزام به تمکین را قید کند؛ بنابراین خواهان باید آنچه را که حق خود می‌داند در خواسته بیان کند. اما از مهم‌ترین مواردی كه موجب رد شدن دادخواست می‌شود این است كه یا هزینه دادرسی پرداخت نشود یا عدم توانایی پرداخت هزینه دادرسی که به آن اعسار نیز گفته می شود، به اثبات نرسد.
در خصوص الصاق تمبر باید گفت شامل سه در صد هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی و نیز پرداخت هر برگ پانصد ریال بابت تطبیق اوراق با اصل برگه هایی که به دادگاه ارائه مي شود، به اضافه هزينه قرار و احکام و هزينه رسيدگي به شکايت از سوي دادگاه می شود. هم چنین از جمله هزینه های دادرسی بهاي اوراق اظهارنامه و برگ اجراييه احکام دادگاه ها و هيأت هاي حل اختلاف، هزينه رسيدگي مرحله تجديدنظرخواهي، هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي و درخواست تامين دليل خواسته می باشد، که در قانون تصريح و مشخص شده است.
در ستون آخر ذكر ادله و منضماتی كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد و نوشته ها، شهود و غيره درج می گردد. و در نهایت در قسمت شرح دادخواست، به شرح خواسته و ذکر ادله و موارد دیگر پرداخته خواهد شد. گرچه توصیه به رعایت اختصار می گردد، لیکن در صفحات دوم دادخواست قالب سفیدی طراحی شده که اجازه بیان تفصیلی را نیز می دهد. البته چنانکه فوقاً اشاره شد، هم اینک در تهران کلیه اقدامات ثبت دادخواست بدواً از طریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی بعمل می آید.
در پایان لازم به یاد آوری است که صرف تنظیم و تقدیم دادخواست موجد احقاق حق نیست، بلکه تمامی مواردی که در فوق بیان شد مقدماتی است که طرفین را برای حضور در دادرسی و تظلم خواهی آماده می نماید. لیکن جهت پیروزی در دعوی مهم ترین عامل قابل توجه، تعیین منجز خواسته و نیز نحوه مدیریت بر دلایل است که در برخی موارد نیاز به بهره گیری از نظرات اهل خبره دارد. بطور نمونه چنانکه در مباحث آتی بدان خواهیم پرداخت، در دعاوی ملکی موضوع خلع ید، تخلیه و تصرف عدوانی از آنجایی که منشأ این تصرفات دارای شقوق گوناگونی است، لذا هنگام طرح دعوی چنانچه به آن توجه نشود چه بسا با عنوان غلطی دادخواهی به جریان بیفتد و پس از پرداخت هزینه های دادرسی غیر قابل برگشت، و نیز صرف زمان زیادی که امر مرسومی در سیستم رسیدگی به این نوع پرونده هاست، قرار رد دعوی صادر شود. زیرا دادگاه نمی‌تواند در خارج از چارچوب موضوعات خواسته و هم چنین دلایل ارائه شده وارد شود، بنابراین ممکن است با عدم احراز ذی‌حقی خواهان، به طور کامل یا نسبی حکم به بی‌حقی خواهان صادر نماید.
 
نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي(حقوقی)
مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  
محل اقامت
شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك
خواهان ع الف س راننده تهران ..............
خوانده م ک ج خیاط تهران ..............
وكيل يا نماينده قانونى مشخصات کامل وکیل یا نماینده قانونی خواهان در صورت داشتن
تعيين خواسته وبهاي آن مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات از قبیل هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و بدواً صدور قرار تأمین خواسته
دلايل ومنضمات دادخواست کپی مصدق چک شماره ....، کپی مصدق گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه به شماره ...
ریاست محترم دادگاه عمومی ...
احتراماً به استحضار می رساند خوانده به موجب یک فقره چک به شماره ... عهده بانک ... مبلغ ... ریال به بنده بدهکار است و از ادای دین خودداری می کند با مراجعه به بانک محال علیه متوجه شدم که حساب جاری ایشان فاقد موجودی است. از اینرو خواهشمد است با توجه به گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه، و نیز مستنداً به مواد۳۱۰و۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده۲ قانون صدور چک و۱۹۸ و ۵۱۳ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ خواسته و کلیه خسارات وارده از جمله هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه محکوم نمایید. ضمناً تقاضای تأمین خواسته از اموال خوانده را نیز دارم.                محل امضاء – مهر – انگشت  
 
 
 
شماره و تاريخ ثبت دادخواست
شماره
تاريخ
شعبه           دادگاه عمومي                    رسيدگي فرمائيد 
نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:
تاريخ      /      /                                   امضاء
 
چاپ روزنامه رسمي كشور               فرم شماره 1296/2201/54  دفتر طرح وبرنامه ريزي
فایل های مرتبط
کد مطلب : ۳۸۶۴
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما